Loftagolv
Massiva trägolv     Lister-foder     Paneler     Kontakt      Hem
                  Ask    Alm     Björk    Ek     Furu     jatoba    sibirisk lärk

Furugolv

Breda spontade furugolv som går att beställa i olika sorteringar.
A-super kommer från 3-sidig rent sortering. Kvistar förekommer då i storlek som bilder t.h. visar.
A-sort levereras i blandade bredder från 188 mm till 313 mm täckande bredd.
Tjockleken kan beställas i 30 mm, 25 mm, 20 mm. Finns önskemål om andra tjocklekar kan de även
tas fram.
Fuktkvot 6-8%

Friskkvistig sortering. Spontade furugolv i blandade dimensioner från 138 mm till 188 mm i täckande bredd. Kvistutslag förekommer.
Fuktkvot 12-14%

Kilsågade golvtiljor

Levereas i bredder om 200 mm till 400 mm. Tjocklek kan erbjudas i 25 mm 30 mm
40 mm. På beställning sågas även andra mått.
Dessa kilsågade golvtiljor kan även beställas med en handhyvlad golvyta.
På dessa golvtiljor kan det finnas lagade kvistar, dessa är då lagade med
smältlim eller med kvistplugg.
Fuktkvot 6-8%

Copyright © Loftagolv, Öbergs Bygg & Hyvleri