Loftagolv
Massiva trägolv      Lister-foder      Paneler      Kontakt      Hem
                  Ask     Alm     Björk     Ek     Furu      jatoba     sibirisk lärk

Furugolv

Breda spontade furugolv som går att beställa i olika sorteringar.
A-super, en  "tresidig rent" norrländsk furusortering. A-super finns i bredder av 163mm, 188mm,
213 mm, 238mm. Fuktkvot på A-super är 6-8%.

A-sort levereras i blandade bredder från 188 mm till 313 mm täckande bredd.
Tjockleken kan beställas i 30 mm, 25 mm, 20 mm. På beställning hyvlas även andra mått.
Fuktkvot 6-8%

B-sort. Spontade furugolv i blandade dimensioner från 188 mm till 254 mm i täckande bredd.
Kvistutslag förekommer.
Fuktkvot 12-14%

Kilsågade golvtiljor

Levereas i bredder om 200 mm till 400 mm. Tjocklek kan fås i 25 mm 30 mm
40 mm. På beställning sågas även andra mått.
Dessa kilsågade golvtiljor kan även beställas med en handhyvlad golvyta.
På dessa golvtiljor kan det finnas lagade kvistar, dessa är då lagade med
smältlim eller med kvistplugg.
Fuktkvot 6-8%

Copyright © Loftagolv, Öbergs Bygg & Hyvleri